Nabízím psychoterapii a poradenství v oblasti rozvoje osobnosti.
(více v rubrice Služby)


Témata, kterým se můžeme věnovat:

·        Vztahové problémy – v rodině, manželství, partnerství, přátelství, pracovních vztazích
·        Problémy při orientaci v životě (kdo jsem, co chci, jak toho mohu dosáhnout)
·        Zvládání stresu, traumat, náročných životních situací (rozvod, úmrtí, nemoc, změna zaměstnání apod.)
·        Psychoterapie poruch nálady, úzkostných poruch, poruch osobnosti, poruch příjmu potravy
·        Sebepoznání a rozvoj vnitřních zdrojů
·        Existenciální témata (samota, smrt, svoboda, ztráta smyslu apod.)
·        Život s chronickým nebo akutním onemocněním
·        Příprava na operační výkon či hospitalizaci

Default 4
Mgr. Pavla Hodková
PSYCHOTERAPIE