Původním povoláním právnička. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK Praha, v roce 2015 jsem složila atestační zkoušku z klinické psychologie a v roce 2016 specializační zkoušku ze systematické psychoterapie.

Pracovní zkušenosti v oboru psychologie:

  • Telefonická krizová intervence na lince důvěry v Liberci a Praze
  • Práce v občanském sdružení Klub nemocných cystickou fibrózou – psychosociání péče, psychologická péče
  • Fakultní nemocnice Motol – práce klinické psycholožky na Pediatrické klinice, Dětské psychiatrické klinice, III. Chirurgické klinice (program transplantací plic)

Vzdělávání a výcviky:

  • Výcvik v telefonické krizové intervenci - Liberec
  • Výcvik v hlubinně dynamické psychoterapii VIAP SUR
  • Výcvik v rodinné terapii Lirtaps Liberec
  • Výcvik v individuální sekci České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii
  • Kontinuální teoretické vzdělávání v oboru
  • Pravidelná supervize